FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

296
Otestovanie pripravenosti dát na prevod z SKK na EUR (Vizuálny systém)

296 - Otestovanie pripravenosti dát na prevod z SKK na EUR (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 07.12. 2020


Od verzie 5.6 program umožnuje otestovať prevod dát z SKK na EUR a tým sa pripraviť na samotný prevod k 1.1.2009. Podmienkou realizácie prevodu dát je MULTIVERZIA programu.

 

 1. Záloha dát
  Pred vykonaním ďalších bodov je NUTNÉ urobiť zálohu dát roku 2008 (Údržba dát -> Zálohovanie) na pevný disk a následne napáliť na CD.
   
 2. Vytvorenie kópie firmy:
  - V menu Nastavenie -> Voľba a definícia firiem sa nastavte na firmu, v ktorej účtujete rok 2008 (starý rok).
  - Kliknite na tlačítko "SKOPÍROVAŤ", následne sa do zoznamu firiem pridá nová firma, ktorá bude obsahovať údaje z roku 2008 (t. j. identická kópia). Zadajte názov firmy pre rok 2009 a účtovný rok 2009 (nový rok).
  Do okienka prepojenie zadajte číslo firmy (roku) 1.účtovného obdobia, ktoré spracovávate v MRP programe. Číslo v okienku prepojenie je rovnaké pre všetky účtovné roky danej firmy. Údaj prepojenie má vplyv na import počiatočných hodnôt z predchádzajúceho účtovného obdobia.
  Poznámka: Označenie roku je možné zadať aj do názvu firmy, budete tak v hornej lište programu vždy vidieť, ktorú firmu (rok) máte otvorenú.

   
 3. Otvorenie roku 2009
  Kliknutím na tlačítko "Otvoriť firmu" otvoríte skopírovanú firmu - rok 2009 (nový), v ktorej sú údaje z roku 2008 (starého roku). V tomto momente máte 2 firmy s rovnakými údajmi.

   
 4. Ročná uzávierka, prechod z roku 2008 na rok 2009 - postup sa zobrazí po kliknutí na odkaz

   
 5. Otestovanie dát pre prevod z SKK do EUR
   
  1. V roku 2009 v menu Nastavenie -> Program nastavte účtovné obdobie nového roku. V časti Informácie o stave dát sú dáta v mene SKK až po spustenie funkcie samotného prevodu dát.
    
  2. Kliknite na tlačítko Prechod na Euro menu.
    
  3. Program následne zobrazí upozorňujúce otázky, ktoré si pozorne prečítajte a až potom kliknite na príslušné tlačítko   Prevod dát do Euro meny je nevratná operácia, preto ak niektorá z nasledujúcich podmienok zobrazených v okne nie je splnená, prevod dát do Euro meny nespúšťajte - zvoľte tlačítko ÁNO.

    
  4. Po potvrdení pokračovania prevodu dát sa zobrazí okno Prechod na EURO MENU. Dátum konverzie dát je k 1.1.2009. Funkcia prevodu dát na Euro môže byť spustená až po ročných prevodoch v jednotlivých moduloch programu (viď bod 4). V prípade, že sa na karte Stav pripravenosti dát zobrazí informácia, že v niektorom module spustený ročný prevod nebol, prerušte konverziu dát a urobte ročné prevody.

    
  5. Ak sa zobrazí nasledovné okno - s potvrdením pripravenosti jednotlivých modulov pre prechod na Euro menu, stačte tlačítko Pokračovať.    
  6. V okne pribudne ďalšia karta Test konverzie / možné riziká. V časti Nastavenia konverzie dát na novú menu € je možné užívateľsky nastaviť parametre konverzie v jednotlivých agendách. V rámci zoznamu agiend v ľavom stĺpci je možné vybrať agendu pre testovanie (napr. Účtovný denník) a po stačení tlačítka Otestovať prebehne otestovanie pripravensti dát na samotný prevod dát na Euro. Pokiaľ by ste chceli otestovať všetky agendy naraz, stlačte tlačítko Otestovať všetky.

    
  7. Výsledky testu zobrazíte potvrdením tlačítka Zobraziť výsledok. Tieto je možné cez tlačítko Vytlačiť odoslať na tlačiareň.