FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

590
One Stop Shop (OSS) zmena v zákone o DPH od 1.7.2021 (Vizuálny systém)

590 - One Stop Shop (OSS) zmena v zákone o DPH od 1.7.2021 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, TOP
Tagy:
VIZUAL
TOP
Dátum upravy: 20.07. 2021

Pre posúdenie režimu resp. registráciu do OSS (predaj FO nepodnikateľom) v rámci EÚ bola vytvorená nová tlačová zostava:
Vydané faktúry / Výstupy / Zoznam faktúr / Predloha : 026 Zoznam faktúr (pre posúdenie režimu OSS)

Do zostavy sa načítavajú hodnoty, ktoré spĺňajú tieto kritériá súčasne:

 - fyzická osoba - zaškrtnutie FO

 - nemá vypísané DIČ ani IČ DPH

 - štát v adrese  - len EÚ, mimo SR
 
Pokiaľ sa zaregistrujete do režimu OSS (do 30.6.2021 označovaný ako MOSS) je potrebné urobiť nasledovné nastavenie:Pre používanie systému MOSS resp. OSS je potrebné mať nadefinovanú zvlášť číselnú radu pre predaj do EÚ, pri pridávaní faktúry vyberiete – doklad v systéme MOSS (OSS). Priamo vo faktúre je potom možné zadať aj inú sadzbu DPH než je v SR.Opraviť sadzby DPH pre jednotlivé krajiny EU je možné v menu Nastavenie -> Pohľ.,záv.,faktúry -> Obecné -> Zoznamy -> Sadzby DPH v štátoch EU


Odkaz na sadzby DPH v EU od 1.1.2019

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2021/2021.06.04_11_DPH_2021_IM.pdfVšetky potrebné informácie sú uvedené nižšie v odkazoch na Finančnú správu SR.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/one-stop-shop
 
https://podpora.financnasprava.sk/898083-Koho-sa-t%C3%BDka-osobitn%C3%A1-%C3%BAprava-dane-OSS
 
https://podpora.financnasprava.sk/078821-Dod%C3%A1vky-spadaj%C3%BAce-pod-osobitn%C3%BA-%C3%BApravu-dane-OSS