FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

343
Hlásenie pre štatistický úrad - Intrastat (Vizuálny systém).

343 - Hlásenie pre štatistický úrad - Intrastat (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 19.12. 2019

 

 1. POZNÁMKA: Hlásenie pre štatistický úrad - Intrastat podáva len platca DPH!

 2. V menu Nastavenie - Sklad - Hlásenie pre štatistický úrad po zaškrtnutí okienka Zadávať údaje pre INTRASTAT program umožní zadať údaje pre vytvorenie INTRASTAT Hlásenia.
  Sprístupnia sa hodnoty Prahov oslobodenia a Prahov zednodušenia pre prijatie/odoslanie tovaru. Tieto hodnoty sú stanovené zákonom a je možné ich meniť v súlade s platnou legislatívou.
  V rozbaľovacom zozname Povinnosť odovzdávať hlásenie vyberte typy hlásení pre prijatie, resp. odoslanie tovaru, ktoré požadujete odosielať.
  V prípade, že posielate XML hlásenie, v riadku Cesta k dátam kliknutím na ikonku nastavte cestu k údajom pre štatistický úrad.


   
 3. Rovnako po zaškrtnutí okienka Zadávať údaje pre INTRASTAT sa zobrazí číselník Zoznamy intrastatu, v ktorom nájdete preddefinované zoznamy slúžiace na zadávanie údajov súvisiacich so zostavovaním Intrastat hlásenia.


   
 4. Ak je v nastavení zapnuté Zadávanie údajov pre INTRASTAT (podľa bodu 1.), v Skladovej karte sa zobrazí karta Intrastat v spodnej časti okna. Tu vyplňte Rozšírené informácie hlásenia pre štatistický úrad.

   
 5. V skladovom pohybe, ktorý má byť zahrnutý do hlásenia, po zapnutí parametra Sledovať Intrastat sa zobrazí karta Intrastat, na ktorej zadajte údaje pre vytvorenie Intrastat hlásenia.
   
 6. V adrese dodávateľa / odberateľa musí byť vyplnený údaj Štát.

   
 7. Intrastat hlásenie vytlačíte v Skladových pohyboch cez Výstupy výstupná zostava Úplné / Zjednodušené hlásenie o prijatí / odoslaní tovaru.