FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

236
Chybové hlásenie pri spustení programu "Chyba pri otvorení súboru Firloc.db"

236 - Chybové hlásenie pri spustení programu "Chyba pri otvorení súboru Firloc.db"

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 07.12. 2006


  1. V menu Údržba dát - tlačítko Údržba dát - spustite funkciu Optimalizovať dáta a v prípade, že problém pretrváva, postupujte nasledovne:


  2. Ukončite program, a skontrolujte, či v adresári príslušnej firmy (napr. C:\Program Files\MRP\Jednoduché účtovníctvo\DATA0003, v prípade firmy č. 3), príp.v adresári, v ktorom sa nachádza exe súbor sú súbory s koncovkou .lck a s koncovkou .net. Ak áno, je potrebné súbory s týmito koncovkami zmazať.

  3. Exe súbor by mal byť spustený z adresára s názvom na max. 8 znakov (napr. MRPWIN)
  4. .

  5. Skontrolujte nastavenie BDE
  6. .

  7. Skontrolujte nastavenie prístupových práv
  8. .

  9. Toto chybové hlásenie sa objavuje najmä pri sieťových verziách programu, v tom prípade je potrebné spúšťať program z rovnakého disku s rovnakou cestou, napr. ak je program na servri nainštalovaný na X:\JEDUC , tak na jednotlivých staniciach musí byť tiež spúšťaný s rovnakou cestou.