FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

236
Chybové hlásenie pri spustení programu "Chyba pri otvorení súboru Firloc.db"

236 - Chybové hlásenie pri spustení programu "Chyba pri otvorení súboru Firloc.db"

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 09.03. 2021

 1. Toto chybové hlásenie sa objavuje najmä pri sieťových verziách programu, v tomto prípade je potrebné spúšťať program z rovnakého disku s rovnakou cestou, napr. ak je program na serveri nainštalovaný na X:\JEDUC , tak na jednotlivých staniciach musí byť tiež spúšťaný s rovnakou cestou.
  Doporučujeme skontrolovať spúštacie odkazy na jednotlivých staniciach a serveri.
  Toto chybové hlásenie najčastejšie nastáva po nesprávne vykonanej aktualizácii sieťovej verzie programu, alebo keď je problem s pripojením sieťovej jednotky pri štarte OS. Ak ste skontrolovali všetky spúštacie odkazy a problém pretrváva pokračujte bodom 2.

 2. Ukončite program, a skontrolujte, či v adresári príslušnej firmy (napr. C:\MrpWin\JedUc\DATA0003, v prípade firmy č. 3), príp.v adresári, v ktorom sa nachádza exe súbor sú súbory s koncovkou .lck a s koncovkou .net. Ak áno, je potrebné súbory s týmito koncovkami zmazať.
   
 3. Exe súbor by mal byť spustený z adresára s názvom na max. 8 znakov (napr. MRPWIN)

 4. Skontrolujte nastavenie BDE

 5. Skontrolujte nastavenie prístupových práv

 6.