FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

562
Vytvorenie výdajky v MRP Reštaurácia + MRP eKasa 8000

562 - Vytvorenie výdajky v MRP Reštaurácia + MRP eKasa 8000

Tagy: ekasa, nastavenie, mrp ekasa 8000
Tagy:
ekasa
nastavenie
mrp ekasa 8000
Dátum upravy: 26.05. 2021

V systém e-kasy “Online registračnej pokladnice” (ďalej ORP) vypadla povinnosť tlače a evidencie Dennej uzávierky. V MRP eKasa 8000 sme aj napriek tomu ponechali prehľadovú / intervalovú uzávierku, ktorú je možné použiť ako náhradu za dennú, mesačnú, štvrťročnú alebo aj ročnú uzávierku. 

Tvorba výdajky v MRP sklade z MRP Reštaurácie bola podmienená spustením tejto uzávierky. Nakoľko vypadla nastal problém s tvorbou tejto výdajky automaticky. Bolo potrebné ju spustiť v programe osobitne ručne.

Aby sme našim zákazníkom uľahčili prácu a nejakým spôsobom zautomatizovali niektoré činnosti bola do programu doplnená nová funkčnosť pre “Vytvorenie výdajky po prehľadovej uzávierke”. Jej funkčnosť je podrobnejšie popísaná nižšie. 

Pre MRP eKasa 8000 pribudlo nastavenie pre túto funkciu.
 

môžete si vybrať z nasledovných možností:

  • nevytvoriť výdajku - program bude fungovať ako doteraz a výdajku bude potrebné vytvárať ručne
  • zobraziť potvrdzovací dialóg - spustenie funkcie je podmienené zobrazením potvrdzovacieho okna v programe.
  • automaticky vytvoriť výdajku - spustenie funkcie nie je ničím podmienené a spustí sa automaticky.
Upozornenie: Funkcia pre tvorbu výdajky funguje iba v prípade jej tlače, teda pri tvorbe prehľadovej uzávierky - ukážka nie je toto nastavenie aplikované.

Upozornenie: Nastavenie dátumov v prehľadovej uzávierke nemá vplyv na obsah exportovaných dát výdajky. Do výdajky budú zahrnuté všetky dáta od posledného exportu. (tie ktoré ešte exportované neboli)