FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

421
Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Upos - FP-T88US M2 (Vizuálny systém)

421 - Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Upos - FP-T88US M2 (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 27.06. 2011

S fiškálnou tlačiarňou je možné komunikovať cez rozhranie USB, RS232 (COM) portom alebo ethernetovým pripojením.

Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Sklad

V menu Nastavenie vyberte Sklad. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Upos - FP-T88US M2.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

  • Port - označenie vami používaného COM portu
  • Otváranie pokladničnej zásuvky - nastavte číslo 0 alebo 1 podľa fyzického zapojenia pokladničnej zásuvky

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Upos - FP-T88US M2 sú prístupné v agende Skladové pohyby cez tlačítko Funkcie a Fiškálne tlačiarne - Upos - FP-T88US M2.


Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Maloobchod

V menu Voľby vyberte Nastavenie. V otvorenom okne kliknite na záložku Tlačiarne a v časti Fiškálny modul v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Upos - FP-T88US M2.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

  • Port - označenie vami používaného COM portu
  • Otváranie pokladničnej zásuvky - nastavte číslo 0 alebo 1 podľa fyzického zapojenia pokladničnej zásuvky

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Upos - FP-T88US M2 sú prístupné v menu Fiškálny modul.


Návratové hodnoty pre fiškálnu tlačiareň Upos - FP-T88US M2