FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

415
Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Axis - BlackCat (Vizuálny systém)

415 - Sprevádzkovanie fiškálnej tlačiarne Axis - BlackCat (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 16.06. 2011

Fiškálnu tlačiareň pripojíte k počítaču pomocou COM portu, a preto je nutné mať v počítači jeden COM port voľný, poprípade mať vhodný prevodník USB to COM.

 

Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Sklad

V menu Nastavenie vyberte Sklad. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Axis - BlackCat.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

  • Port - označenie vami používaného COM portu
  • Otváranie pokladničnej zásuvky - nastavte číslo 0 alebo 1 podľa fyzického zapojenia pokladničnej zásuvky

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Axis - BlackCat sú prístupné v agende Skladové pohyby cez tlačítko Funkcie a Fiškálne tlačiarne - Axis - BlackCat.


Postup nastavenia fiškálnej tlačiarne v programe MRP Maloobchod

V menu Voľby vyberte Nastavenie. V otvorenom okne kliknite na záložku Tlačiarne a v časti Fiškálny modul v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Axis - BlackCat.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenia fiškálnej tlačiarne:

  • Port - označenie vami používaného COM portu
  • Otváranie pokladničnej zásuvky - nastavte číslo 0 alebo 1 podľa fyzického zapojenia pokladničnej zásuvky

 

Funkcie na ovládanie fiškálnej tlačiarne Axis - BlackCat sú prístupné v menu Fiškálny modul.

 

Stav fiškálnej tlačiarne a návratové hodnoty pre Axis - BlackCat