FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

478
Sprevádzkovanie WebServisu pre komunikáciu s Papaya

478 - Sprevádzkovanie WebServisu pre komunikáciu s Papaya

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Dátum upravy: 05.01. 2016

Aby bola zaručená bezproblémová komunikácia so systémom Papaya POS musí byť splnené nasledovné:

PC na ktorom beží WebServis musí mať použitú statickú IP adresu.

 

Spustenie WebServisu pre komunikáciu

V nastaveniach na záložke Web server použite statickú IP adresu z nastavenia PC. Nastavte číslo portu a spustite cez tlačidlo "Štart". WebServis by sa mal pokiaľ nenastal nejaký problém spustiť. Dôvodov nespustenie môžu byť napríklad, že na danom porte už beží iná služba, alebo na spustenie tejto služby je potrebné povolenie vo OS Windows. Pokiaľ WebServis beží odporúčame zaškrtnutie voľby "Spravovať automaticky", ktorá riadi spúšťanie aj ukončovanie WebServisu spustením programu Reštaurácia.

Upozornenie:  WebServis beží len pri spustenom programe, teda program musí byť počas komunikácie s Papaya neustále spustený.

Tip: Pre otestovanie či je WebServis spustení viete zistiť nasledovne. Do akéhokoľvek webového prehliadača napíšte statickú IP adresu. Úspešné spustenie sa prejaví načítaním nasledovného obsahu.

Neúspešné spustenie sa prejaví načítaním nasledovného obsahu.