FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

480
Práca s Papayou

480 - Práca s Papayou

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Dátum upravy: 27.10. 2015

Po úspešnej aktivácií a reštarte sa v Papayi objavia dáta z Reštaurácií - používatelia, položky menu, zoznam stolov, objednávky (v Papayi sú to účty).

Po spustení je nutné sa do systému prihlásiť rovnakým heslom ako v Reštaurácií.

                           

Upozornenie: Je podporované prihlásenie v rovnakom čase toho istého používateľa v Reštaurácií aj v Papayi. Nie je podporované prihlásenie identického používateľa v tom istom čase na viacerých inštaláciách Papaya. (aktívne zostáva posledné platné prihlásenie do systému, predchádzajúce prihlásenie sa automaticky deaktivuje).

Po prihlásení sa načítaju  položky menu, zoznam stolov, nevybavené objednávky z Reštaurácie.

Práca s účtami / objednávkami

V papayi je vždy aktívny iba jeden účet. Základné informácie o tomto účte sú zobrazené nad položkami menu. Je označený v zozname účtov na záložke "Účty". Klinutím na položku menu sa pridávajú položky do aktívného účtu. Položky aktívneho účtu účtu si môžete pozrieť na záložke "Aktívny účet"

Vytvorenie nového účtu / objednávky je možné dvomi spôsobmi:

1. Kliknutím na modrú ikonu + (plus)

2. Kliknutím na ľubovoľnú položku menu, ak žiaden účet nie je aktívny.

Každý novo vytvorený účet sa automaticky stáva aktívnym.

Pri pridávaní účtu ste vyzvaný k výberu stola, teda priradenie účtu ku konkrétnemu stolu.

                           

Potvrdením výberu stola sa vytvorí účet, ktorý je zatiaľ bez položiek. Pokiaľ sme na záložke "Menu", môžeme kliknutím na položky v menu pridávať položky na účet.

- rýchly klik na položku v menu pridáte jednu položku.

- dlhšie podržanie položky v menu sa zobrazí okno, určené na zadanie počtu položiek a na zadanie poznámky k objednávke.

                           

Na záložke "Účty" vieme pozrieť všetky účty / neuhradené objednávky. Rovnako vyberáme aj účet, ktorý chceme meniť, teda musíme ho vybrať / označiť aby sa stal aktívnym.

Na záložke "Aktívny účet" vieme pozrieť a editovať položky aktívneho účtu. Na úpravu množstva položiek môžeme použiť alternatívny spôsob a to tak, že klikneme na text položky reprezentujúci počet, následne sa zobrazia tlačítka + / -, ktorými môžeme upraviť počet.

                           

Položku dokladu je možné aj zrušiť a to nasledovným spôsobom. Označíme si jednu, alebo viacero položiek a klikneme na ikonu "Zrušiť položku".  Aby sa akákoľvek zmena na účte v Papayi prejavila v Reštaurácií je nutné ju potvrdiť tlačítkom "Bon".

                        

Primárne je Papaya určená len sa správu účtov, teda vytváranie nových a editácia existujúcich účtov, bez ohľadu nato v ktorom systéme bol vytvorený či v Papayi, alebo priamo v Reštaurácií. Manipulácie typu spájanie stolov, presuny medzi stolmi, a podobne je potrebné robiť priamo v Reštaurácií. Identické platí aj na úhradu účtov.