FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

431
Od akých verzií programov je podporovaná MRP registračná pokladnica-CRLX ?

431 - Od akých verzií programov je podporovaná MRP registračná pokladnica-CRLX ?

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
Dátum upravy: 21.11. 2011

Programová podpora MRP registračnej pokladnici-CRLX v moduloch :

MRP K/S (Účtovný sytém 3. generácie) od verzie 4.51.009
MRP Sklad (Vizuálny systém) od verzie 6.70.679
MRP Maloobchod (Vizuálny systém)od verzie 6.70.157
MRP Reštaurácia (Vizuálny systém) od verzie 3.62.008