FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

621
Nastavenie 10% DPH pre Gastro v programe MRP Reštaurácia (platcovia DPH)

621 - Nastavenie 10% DPH pre Gastro v programe MRP Reštaurácia (platcovia DPH)

Tagy: TOP
Tagy:
TOP
Dátum upravy: 29.12. 2022

Postup operácií potrebných pre používanie a správnu funkčnosť programu. Zmeny sú dostupné vo verzii programu 3.92.001

1. Kontrola nastavenia sadzieb daní - Nastavenie - Účtovníctvo


 

2. Zmena daňových sadzieb v agende Ponuka

       2.1 - Otvoriť konkrétnu ponuku - Funkcie - Hromadná zmena sadzby DPH


 

3. Používanie/zmena sadzby v agende Pokladňa

Všetky predávané PLU budú v sadzbe (zníženej), v prípade potreby zmeny sadzby je potrebné sa postaviť na položku, pri ktorej chceme zmenu urobiť a použiť klávesovú skratku Ctrl+S. Vyplniť novú sadzbu (základnú) a dať zmenu zapísať podľa doplňujúcich kritérií. Sadzbu je nutné nastaviť len pri prvom použití, následne sa bude ponúkať posledne použitá sadzba.


 

4. Používanie/zmena sadzby v agende Objednávok

Základné správanie je identické ako v agende Pokladňa. V objednávkach je možné navyše “zaškrtnúť” voľbu Donáška,
ktorá vyvolá automatické prepísanie sadzieb zo zníženej (10%) → na základnú (20%) sadzbu dane. Platí to aj opačne “odškrtnutím” voľby sa vyvolá automatické prepísanie zo základnej (20%) → na zníženú (10%) sadzbu dane. Pri “zaškrtnutí” na začiatku tvorby dokladu sa budú položky pridávať do dokladu v základnej (20%) sadzbe.

Príklad použitia obidvoch sadzieb na tú istú tovarovú položku v Pokladňa - Prehľad predaja a Skladový výdaj! Pre zákazníkov, ktorý si vedú aj skladovú evidenciu v MRP Sklad je potrebné mať minimálne verziu programu 8.70.xxxx z dôvodu úpravy komunikačnej knižnice OMO.DLL, pre tvorbu výdajky z externých programov !