FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

384
Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK na dokladoch v programe Reštaurácia (Vizuálny systém)

384 - Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK na dokladoch v programe Reštaurácia (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Dátum upravy: 05.01. 2010

V menu Nastavenie - Pokladňa - je možné v časti Fiškálny modul vypnutím okienka Tlačiť info cenu v SKK nastaviť vypnutie zobrazovania celkovej informatívnej sumy v SKK na dokladoch prepočítanej stanoveným konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK.Ak okienko Tlačiť info cenu v SKK zostane zaškrtnuté, bude program vo výstupných zostavách zobrazovať celkové čiastky dokladov duálne prepočítané konverzným kurzom.