FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

109
Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 (Vizuálny systém).

109 - Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 12.01. 2011

Verzia pre tlač

Novelou zákona o DPH sa menia sadzby DPH z 19% na 20%, 10% sadzba DPH ostáva zachovaná a 6% sadzba dane na predaj z dvora je zrušená.

Aby ste mohli účtovný softvér správne používať je potrebné si ho zaktualizovať na verziu 6.50.637 a vyššiu, ktorá už obsahuje nastavenie daňových sadzieb DPH od 1.1.2011.


1. Urobte si zálohu dát (Údržba dát - Zálohovať).
2. Urobte prechod na nový rok viď bližšie pre Podvojné účtovníctvo - otázka č. 376, pre Jednoduché účtovníctvo otázka č. 375 a pre Sklad otázka č. 377.
3. Nové sadzby DPH nastavte po ročnom prevode v údajoch roku 2011.

Postup pri nastavení:

 1. Nastavenie - Program - DPH - tlačítko "Nastaviť".

 2. V prípade, že používate preddefinované položky faktúr a objednávok, sadzby DPH môžete zmeniť hromadne pomocou nasledovnej funkcie:
  Nastavenie - Pohľ,záv.,faktúry - Obecné - Preddefinované položky faktúr a objednávok - tlačítko Funkcie - Zmena sadzby DPH.

  V okne Hromadná zmena v preddef. položkách zadajte:

  1. Rozsah podľa čísla položky - rozsah položiek podľa čísla Od - Do.

  2. Sadzby DPH - Starú sadzbu zadajte ručne. Novú sadzbu môžete vybrať z ponúknutých sadzieb z nastavenia cez tlačítko výberu alebo klávesu F4, alebo tiež vpísať ručne.

  3. Ak chcete, aby ceny s DPH zostali nezmenené a zmeny sa premietli len úpravou ceny MJ bez dane a hodnoty DPH, zaškrtnite parameter Ponechať Cenu s DPH.

 3. V skladových kartách sadzby DPH zmeníte nasledovným spôsobom:
  Karty - Funkcie - Hromadná zmena v skladových kartách - záložka Prepočet - Meniť sadzbu na karte (zaškrtnúť). Zadajte starú a novú sadzbu DPH - Starú sadzbu zadajte ručne, novú sadzbu môžete vybrať z ponúknutých sadzieb z nastavenia cez tlačítko výberu alebo klávesu F4, alebo tiež vpísať ručne.

  Ďalej je možné nastaviť ponechanie predajných cien s DPH - t.j. ponechanie predajných cien s DPH napriek zmene sadzby DPH t.j. výsledná predajná cena bude zachovaná - zmení sa predajná cena MJ bez DPH. 

Upozornenie!

V jednotlivých agendách programu pri editácii dokladu cez kontextové menu (klávesa F4) sú povolené sadzby DPH podľa nastaveného účtovného dátumu (v menu Nastavenie - Program - Účtovný dátum), nie podľa dátumu zadaného v konkrétnom doklade.

Príklad:
Ak potrebujete napr. v januári 2011 zadať do roku 2010 doklad s minuloročným dátumom, je potrebné najskôr zmeniť účtovný dátum tak, aby spadal do obdobia r. 2010 a aby boli ponúknuté sadzby DPH platné pre rok 2010.

 • účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
 • doklad s dátumom 18.12.2010
 • ak je nastavený účtovný dátum 4.1.2011, budú ponúknuté sadzby r. 2011, teda základná sadzba 20%
  • účtovné obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
  • doklad s dátumom 18.12.2010
  • ak je nastavený účtovný dátum 18.12.2010, budú ponúknuté sadzby r. 2010, teda základná sadzba 19%