FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

147
Vloženie loga (príp. iného obrázka) do výstupných zostáv v tlačovom module Sinea (Vizuálny systém)

147 - Vloženie loga (príp. iného obrázka) do výstupných zostáv v tlačovom module Sinea (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 04.05. 2023


1. Obrázok loga vo formáte BMP (Bitová mapa Windows), alebo WMF (Windows Metafile) nakopírujte do adresára Predlohy na disku, na ktorom máte nainštalovaný MRP program, napr.: C:\Program Files\MRP\Podvojné účtovníctvo\Predlohy.

2. V danej agende (napr. Faktúry vydané), v okne Výstupy zvoľte požadovanú Výstupnú zostavu (napr. Faktúra) a Predlohu výstupnej zostavy (napr. 03 Zahraničná faktúra)

3. Tlačítkom Skopírovať vytvoríte kópiu vybratej predlohy.
4. Po vytvorení kópie predlohy s názvom napr. A1, ktorú budete upravovať, sa sprístupní tlačítko Editovať.
5. Po stlačení tlačítka Editovať program zobrazí tzv. editačný modul, v ktorom môžete kópiu zvolenej predlohy upravovať.

6. Vyberte záložku Grafické prvky .
7. Po kliknutí na ikonku Obrázok sa kurzor zmení na krížik s obrázkom. Stačí už len kliknutím myši vložiť pole pre obrázok na zvolené miesto v zostave.
8. V rozbaľovacom menu s nakopírovanými obrázkami z adresára "Predlohy" vyberte obrázok loga, ktorý sa po výbere vloží do poľa pre obrázok.
Vami upravené predlohy výstupných zostáv sa uložia pod novým poradovým číslom - A1, A2, atď. a pri inštalácii novej verzie zostanú nezmenené.