FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

142
Úhrada zahraničnej faktúry v zahraničnej mene a zaúčtovanie kurzového rozdielu (Podvojné účtovníctvo - Vizuálny systém)

142 - Úhrada zahraničnej faktúry v zahraničnej mene a zaúčtovanie kurzového rozdielu (Podvojné účtovníctvo - Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 18.03. 2009

A. Úhrada zahraničnej faktúry v zahraničnej mene (úhrada v tej istej mene, v ktorej bola faktúra vystavená)

 1. Pri požiadavke na úhradu zahraničnej faktúry sa nastavte na faktúru a kliknite na tlačítko Uhradiť.
  • V okne Úhrada zadajte dátum, doklad a kurz pre úhradu.
  • Zadajte sumu v zahraničnej mene, ktorú uhrádzate a kliknite na tlačítko Prepočítaj do €.
  • V rozbaľovacom zozname Zaradiť úhradu vyberte aj do účtovného denníka.
  • Úhradu potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

 2. Zaúčtujte úhradu do účtovného denníka.

 3. Pri zaúčtovaní faktúry vystavenej v mene CZK, resp. jej úhrady je potrebné v denníku zadať okrem čiastky v EUR aj čiastku v zahraničnej mene (CZK) po stlačení klávesy F4 v okienku Čiastka alebo V zahr. mene.


 4. Vzniknutý kurzový rozdiel zaúčtujte tak, že sa znovu nastavíte na zahraničnú faktúru a znovu kliknete na tlačítko Uhradiť.

  V okne úhrady kliknete na tlačítko Kurzový rozdiel čím sprístupníte tlačítko OK. Po potvrdení kurzový rozdiel zaúčtujete do účtovného denníka Interným dokladom.


 5. POZOR! Faktúra musí byť plne uhradená v zahraničnej mene aj v mene EUR (tuzemskej).

 6. V prípade, že na konci účtovného obdobia zahraničná faktúra nie je uhradená, alebo je uhradená len čiastočne je potrebné zaúčtovať kurzový rozdiel ku koncu účtovného obdobia (napr. k 31.12.):

  • Nastavte sa na neuhradenú zahraničnú faktúru, a kliknite na tlačítko Uhradiť.
  • V otvorenom okne zadajte dátum, kurz ku koncu účtovného obdobia (napr. k 31.12.) a doklad (napr. interný) a kliknite na tlačítko Kurzový rozdiel.
  • Program vypočíta sumu kurzového rozdielu v EUR a sumu v zahr. mene vynuluje. Po kliknutí na tlačítko OK zaúčtujete úhradu (interným dokladom) do účtovného denníka. Po zaúčtovaní kurzového rozdielu ku koncu účtovného obdobia bude zostávajúca suma faktúry na úhradu upravená o prepočet kurzovým rozdielom (ako keby bola faktúra vystavená s kurzom ku koncu účtovného obdobia).

B. Úhrada zahraničnej faktúry v inej mene ako bola vystavená (napr. faktúra vystavená v USD je uhradená v CZK)

 1. Pri požiadavke na úhradu zahraničnej faktúry sa nastavte na faktúru a kliknite na tlačítko Uhradiť.
 2. Ak potrebujete zahraničnú faktúru uhrádzať v inej mene ako je vystavená, vyberte pri zadaní kurzu zo zoznamu mien menu, v ktorej idete faktúru uhrádzať.


 3. Zadajte kurz pre vybranú zahraničnú menu (CZK) a do okienka Čiastka v CZK zadajte prislúchajúcu sumu úhrady v mene CZK. Kliknite na tlačítko Prepočítaj do €.
  V časti Úhrada zadajte ekvivalentnú sumu úhrady prepočítanú na menu (USD), v ktorej bola faktúra vystavená a zadané údaje potvrďte kliknutím na tlačítko OK.