FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

470
Účtovanie 80% napr. nákup PHM, odpočet DPH vo výške 80%

470 - Účtovanie 80% napr. nákup PHM, odpočet DPH vo výške 80%

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 20.04. 2015

Verzia pre tlač

1. Podvojné účtovníctvo aj Jednoduché účtovníctvo – doklad v knihe pokladne:

Pokladničný doklad pridáme do knihy Pokladne:

- priradíme číslo pokl. dokladu, zadáme text, typ dokladu, typ DPH, dátumy....

- kedže ide o odpočet v čiastočnej hodnote – vypneme zaškrtávacie okienko „odpočet v plnej výške“ - následne pribudne v tabuľke rozpisu DPH stĺpec Odpočet DPH. Do tohto stĺpca zadáme hodnotu DPH, ktorú chceme odpočítať (tip: dvojklikom resp. klávesou F4 je nadefinovaný pomocný prepočet 80% resp. je možnosť je zadať aj iné %)

 2. Doklad z registračnej pokladne zaplatený platobnou kartou

- doklad je potrebné zaevidovať cez Knihu Ostatných záväzkov

- priradíme číslo záväzku, zadáme text, typ dokladu, typ DPH, dátumy....

- kedže ide o odpočet v čiastočnej hodnote – vypneme zaškrtávacie okienko „odpočet v plnej výške“ - následne pribudne v tabuľke rozpisu DPH stĺpec Odpočet DPH. Do tohto stĺpca zadáme hodnotu DPH, ktorú chceme odpočítať (tip: dvojklikom resp. klávesou F4 je nadefinovaný pomocný prepočet 80% resp. je možnosť je zadať aj iné %)

3. Doklad zadaný cez modul Prijaté faktúry:

Prijatú faktúru je potrebné zadať v hodnotách tak, ako máte vystavený doklad t.j. v plnej čiastke.

Zadáme dodávateľa, pôvodné číslo dokladu, VS, všetky potrebné dátumy, typ dokladu, typ DPH.

Následne je potrebné vypnúť zaškrtávacie okienko „Odpočet v plnej výške“.

Tlačítkom ČIASTKY otvoríme tabuľku hodnôt DPH, ktorú môžeme modifikovať – v stĺpci Odpočet DPH zapíšeme hodnotu skutočne odpočítavanej výšky DPH. (tip: dvojklikom resp. klavesou F4 je nadefinovaný pomocný prepočet 80% resp. je možnosť je zadať aj iné %)


Zaúčtovanie pokladničného dokladu do Účtovného denníka (Podvojné účtovníctvo)
- účtovanie a aj hodnoty v Podvojnom aj Jednoduchom účtovníctve je potrebné upraviť ručne (pridať zápisy)

Legenda k obrázku:

501001 – Náklad odčitateľný

501999 – Náklad neodčitateľný

343001 – DPH odpočítaná

343999 – DPH neodpočítaná

Zaúčtovanie pokladničného dokladu do Peňažného denníka (Jednoduché účtovníctvo)

Upozornenie:

Príklad je ilustračný. Všetky výpočty a zaúčtovanie je potrebné odsúhlasiť s platným znením zákonov resp. s postupmi zaúčtovania pre Jednoduché či Podvojné účtovníctvo.