FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

140
Pridanie vydanej faktúry do EÚ a prijatej faktúry z EÚ - samozdanenie (Vizuálny systém)

140 - Pridanie vydanej faktúry do EÚ a prijatej faktúry z EÚ - samozdanenie (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 07.03. 2011

Postup pridania vydanej faktúry do krajín EÚ

 1. Faktúru pridáte kliknutím na tlačítko Pridať faktúru, klávesou Insert alebo kombináciou kláves Ctrl+A.
 2. Do faktúry vypíšte potrebné údaje ako napr. adresa, účty, dátumy vystavenia, splatnosti, daňovej povinnosti.
 3. Dôležité je zadať správny typ DPH napr. TYP DPH 13 (§43). Zadávanie typov DPH - otázka č. 388.
 4. Na záložke Zahr. mena zadáte menu a kurz, ak faktúru vystavujete v zahraničnej mene.
 5. Zapíšte položky faktúry a ich ceny (ak ste zadali zahraničnú menu, ceny zadajte v zahraničnej mene).
 6. V položkách faktúr sa nachádza stĺpec TYP, ktorý vyplníte po stlačení klávesy F4 ak chcete konkrétnu položku faktúry napočítať do Súhrnného výkazu DPH (otázka č. 391). Typy položiek je voliteľný číselník, ktorý hovorí o rozdelení položiek faktúry, ktoré sa napočítajú alebo nenapočítajú do Súhrnného výkazu DPH.
 7. Napr. T - Tovar (Súhrn DPH - 1-tovar) alebo S - Služby (Súhrn DPH - 2-služba).

 8. Faktúru ukončíte kliknutím na tlačítko OK. Hodnoty faktúry zadané v zahraničnej mene sa prepočítajú zadaným kurzom do EUR.
 9. Faktúru vytlačíte po kliknutí na tlačítko Výstupy. Predlohy zostáv sú preddefinované, pri tlači faktúry do EÚ odporúčame použiť niektoré z predlôh označených zahraničná faktúra.

 

Postup pridania prijatej faktúry z krajín EÚ

 1. Faktúru pridáte kliknutím na tlačítko Pridať faktúru, klávesou Insert alebo kombináciou kláves Ctrl+A.
 2. Do faktúry vypíšte potrebné údaje ako napr.: adresa, účty, dátum zaradenia, dátum splatnosti.
 3. Pre výpočet DPH sú veľmi dôležité dátumy: Odpočítanie dane t.j. dátum, kedy vzniká nárok na odpočítanie dane a Daňová povinnosť t.j. dátum, ku ktorému dňu túto daň priznávate.

  POZOR! Týmito dátumami sa riadi Váš výpočet DPH.

 4. Dôležité je zadať správny typ DPH napr. TYP DPH 49 (§11). Zadávanie typov DPH - otázka č. 388.
 5. Na záložke Zahr. mena zadajte menu a kurz, ak faktúru evidujete v zahraničnej mene.
 6. Zapíšte položky faktúry a ich ceny (ak ste zadali zahraničnú menu, ceny zadajte v zahraničnej mene) a príslušnú tuzemskú sadzbu DPH. Program vypočíta hodnotu dopočítanej DPH v príslušnej sadzbe, ktorá nezmení celkovú hodnotu faktúry, avšak ovplyvňuje výpočet DPH podľa dátumov spomínaných v bode 2. Vypočítaná hodnota DPH sa nachádza v políčku Dopočítaná DPH, ktoré sa zobrazí po kliknutí na tlačítko Čiastky.
 7. V okne Oprava čiastok si skontrolujte hodnotu dopočítanej DPH aj pre Dátum zaradenia aj pre Dátum Daňovej povinnosti.

 8. Faktúru ukončíte kliknutím na tlačítko OK. Hodnoty faktúry zadané v zahraničnej mene sa prepočítajú zadaným kurzom do EUR.
 9.