FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

182
Pri zvolení výstupnej zostavy Súvaha alebo Výkaz ziskov a strát sa zobrazí chybové hlásenie "Neplatná celočíselná hodnota". (Vizuálny systém)

182 - Pri zvolení výstupnej zostavy Súvaha alebo Výkaz ziskov a strát sa zobrazí chybové hlásenie "Neplatná celočíselná hodnota". (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 28.12. 2009

Toto hlásenie sa môže zobraziť v nasledovných prípadoch:

  1. Prázdne riadky v účtovnej osnove. Tieto prázdne riadky je potrebné zmazať v Účtovnom denníku - tlačítko Funkcie - Účtovná osnova - tlačítko Editácia - nastavte sa na prázdny riadok a zmažte ho - kombináciou kláves CTRL+DEL.


  2. Prázdne riadky v počiatočných hodnotách na účtoch. Prázdne riadky zmažte v Účtovnom denníku - tlačítko Funkcie - Počiatočné hodnoty - nastavte sa na prázdny riadok a zmažte ho - kombináciou kláves CTRL+DEL.


  3. Prázdne riadky v editácii výstupnej zostavy Súvaha (Výkaz ziskov a strát). Tieto prázdne riadky je potrebné ich zmazať cez
    Účtovný denník - Výstupy - zvoľte výstupnú zostavu, kliknite na tlačítko Editovať - zvoľte časť zostavy a skontrolujte či v zostave nie sú prázdne riadky a ak sú, vymažte ich - CTRL + DEL, alebo načítajte inštalačnú štruktúru výkazu (otázka č. 340) .


  4. Nevyplnené (omylom zmazané) číslo riadku výkazu Súvaha alebo Výkaz ziskov a strát. Problém odstránite načítaním inštalačnej štruktúry výkazov (otázka č. 340).

  5. Nezadaný syntetický účet v položkách skupiny účtovných zápisov. Skontrolujte, či je vo všetkých zápisoch v denníku vyplnený syntetický účet, pokiaľ nie je, je potrebné ho doplniť.