FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

181
Prevod dát z Univerzálneho systému do Vizuálneho systému.

181 - Prevod dát z Univerzálneho systému do Vizuálneho systému.

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 22.04. 2014

Táto funkcia sa nachádza vo Vizuálnom systéme a nájdete ju v menu Údržba dát --> Údržba dát --> Prevod dát --> Z DOS verzie 2.74...5.x.

    


Má však svoje úskalia (vysvetlenie ďalej), kvôli ktorým doporučujeme urobiť prevod na začiatku účtovného obdobia, kedy je dát po ročnom prevode najmenej.

  1. Vizuálny systém nie je pokračovaním Univerzálneho, ale je to iný systém s odlišnou štruktúrou dát a obsluhy. Neočakávajte teda prevod dát 1:1.

  2. Je možné prevádzať len živé dáta, nie dáta zálohované (z programu do programu). Vizuálny systém teda musí mať priamy prístup k dátam Univerzálneho systému .

  3. V prípade multiverzie je nutné previesť každú firmu samostatne - pre každú je potrebné založiť vo Vizuálnom systéme novú firmu.

  4. Po prevode skontrolujte, či zodpovedajú výsledky typických výstupov (výkazy, priznanie k DPH a pod). Pokiaľ nie, hľadajte príčiny (viď ďalej).

  5. Všetky databázy Univerzálneho systému musia mať aktuálnu štruktúru. Pretože Univerzálny systém štruktúru databáz aktualizuje až pred prvým použitím, môže sa stať, že nepoužívané databázy nemajú v tej chvíli aktuálnu štruktúru a prevod sa na nich zastaví. Toto úskalie rieši v multiverzii voľba [W] v definícii rokov /firiem, ktorá všetky databázy aktualizuje a pripraví na prevod. V základnej verzii táto voľba nie je, je potrebné postupovať tak, že každú agendu (minimálne tú, na ktorej sa prevod zastavil) otvoríme, pridáme zápis (medzerník) a opustíme (Esc). Príprava na prevod do vizuálneho systému dáta nijako nezmení.

  6. Väzby dát sú vo vizuálnej verzii prísnejšie a komplexnejšie. Pokiaľ program pri prevode narazí na neexistujúcu väzbu (najčastejšie medzi knihou daňových dokladov - KDD a denníkom - PD alebo UD), program vypíše upozornenie do protokolu. Zistené nezrovnalosti (nejedná sa nutne o chyby) podľa vlastného uváženia môžete opraviť v Univerzálnej verzii a prevod spustiť znovu.

  7. Daňovým skupinám v Univerzálnej verzii (ktoré sú voliteľné) zodpovedajú Typy DPH vo Vizuálnej verzii (tam sú nadefinované). Je potrebné pripraviť si pred spustením prevodu pridelenie typov DPH používaným daňovým skupinám. Pokiaľ nie je možné rozhodnúť o pridelení typu DPH, potom program pridelí štandardne jeden typ DPH pre daňové povinnosti - '10' a jeden typ pre odpočítanie dane - '40'. Typy DPH sa musia potom opraviť v konkrétnych dokladoch. Potrebné informácie nájdete v nápovede vizuálneho systému.

  8. Údaje, ktoré sú uložené inak než v databázach (nacionálie firmy) sa neprevádzajú.

  9. Prevod dát do vizuálneho systému je možný až od verzie 2.74W (univerzálneho systému).