FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

463
Podmienky výpočtu Výkazu ziskov a strát pre neziskové organizácie (vizuálny systém)

463 - Podmienky výpočtu Výkazu ziskov a strát pre neziskové organizácie (vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 21.07. 2014

Verzia pre tlač

Podmienky výpočtu Výkazu ziskov a strát pre neziskové organizácie

K výkazom sa dostanete cez Účtovný denník -> Výstupy -> Výkazy NUJ od 2013, vyberiete Účtovná závierka – výkaz ziskov a strát.

Kliknutím na tlačítko Výber vyberiete požadovanú predlohu.

Kliknutím na tlačítko Ukážka sa zobrazí tabuľka pre výpočet konkrétneho výkazu.

(K zobrazenie stĺpcov Hlavná a Hospodárska činnosť sa dostanete zväčšením okna cez „Maximalizovať“, alebo sa posuniete šípkou v spodnej časti obrazovky doprava).

DÔLEŽITÉ!

V okne výpočtu výkazu pre neziskové organizácie je potrebné vybrať strediská, na ktorých je účtovaná Hlavná činnosť a rovnako aj strediská, na ktorých je účtovaná podnikateľská činnosť.

(Pokiaľ nenadefinujete strediská, program nemá ako zistiť, že daný zápis patrí do prvého, alebo druhého stĺpca).

Príklad!

V prípade, že nemáte nadefinované strediská môže nastať situácia, že budete mať v stĺpci Hlavná činnosť a v stĺpci Hospodárska činnosť rovnaké hodnoty a v stĺpci spolu z toho dôvodu načíta duplicitné čiastky.

Ak ste neúčtovali na strediská môžete použiť možnosti:

1.Doplniť strediská do účtovania a k účtovným zápisom vybrať strediská.

2. Hodnoty vo výkaze opraviť ručne.