FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

509
POZNÁMKY k účtovnej závierke – modul Daň z príjmu (Vizuálny systém)

509 - POZNÁMKY k účtovnej závierke – modul Daň z príjmu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, UCTO, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
UCTO
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 26.05. 2021

 1. Pred vypĺňaním samotného tlačiva poznámok si prosím zaškrtnite voľby na prvej strane:

 • veľkosť ÚJ – málá, veľká, mikro, NUJ – podľa tohto nastavenia Vám bude tlačiť označenie Poznámok – v tlačovej zostave resp. PDF zostave vľavo hore
 • výber v eurocentoch alebo celých eurách
 • tlač popisu k tabuľke (doporučujeme)
 1. Ďalej je potrebné:

  2.1 Skontrolovať nastavenie predchádzajúceho roka tzn. 2016

 • Voľba a definícia firiem – skontrolovať stĺpec rok a prepojenie
 • Nastavenie - Program – Účtovné obdobie od …. do.... - musí byť rok 2016
 • ak je medzitým robený upgrade programu, je potrebné túto firmu s rokom 2016 aj otvoriť, aby sa dáta zaktualizovali do poslednej verzie
           2.2 Skontrolovať nastavenie aktuálneho roka tzn. 2017
 • Voľba a definícia firiem – skontrolovať stĺpec rok a prepojenie , prepojenie musí byť presne také isté číslo ako je aj v roku 2016
 • Nastavenie - Program – Účtovné obdobie od …. do.... - musí byť rok 2017
 1. Pri spúšťaní funkcie v module Poznámky IMPORT DÁT Vám:

  3.1 IMPORT CASH FLOW naimportuje výkaz cash flow, ktorý musí byť dopredu vypočítaný cez Výstupy – Výkazy – Cash flow priama alebo nepriama metóda

  3.2 IMPORT ÚČTOV Z ÚČTOVNÍCTVA – naimportuje tabuľky (viď označenie vľavo)

  3.3 IMPORT IDENTIFIKÁCIE – naimportuje identifikačné údaje spoločnosti – prvá strana

  3.4 IMPORT Z ROKU 2016 – naimportuje textové časti poznámok z roku 2016 (pozor pri importe sa pýta na číslo firmy nie na prepojenie)

 2. TLAČ resp. EXPORT do PDF:

  4.1 Strany, ktoré chcete tlačiťv zostave je potrebné mať zaškrtnuté – stĺpec vľavo

  4.2 Následne vyberiete tlačítko EXPORT – PDF strany podľa výberu - vytvorí sa PDF súbor, ktorý pripojíte ako prílohu k podávaným tlačivám Účtovnej závierky.
   

 3. Vysvetlivky k legende:

  5.1 Údaje načítava do len do farebne označených polí, polia biele program nevypĺňa

  5.2 Poznámky pre Mikro ÚJ sú len textové polia (nie sú farebne označené) tzn. je nutné ich vypĺňať ručne resp. môžete využiť funkciu IMPORT Z ROKU 2016, ak existujú vytvorené Poznámky pre Mikro ÚJ za rok 2016.