FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

71
Nezrovnalosti medzi výpisom hlavnej knihy (predvahy) - hodnotou počiatočného stavu a voľbou Funkcie - Počiatočné hodnoty (Vizuálny systém)

71 - Nezrovnalosti medzi výpisom hlavnej knihy (predvahy) - hodnotou počiatočného stavu a voľbou Funkcie - Počiatočné hodnoty (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 28.02. 2011

Rozdiely medzi hodnotou uvedenou v menu Funkcie - Počiatočné hodnoty a hodnotou zobrazenou v niektorých výstupných zostavách vo voľbe Výstupy môžu mať 2 príčiny:

1.) Rozdelenie počiatočných hodnôt podľa stredísk - skontrolujte Počiatočné hodnoty v menu Funkcie. V rozbaľovacom menu "Stredisko" vyberte prvé stredisko v zozname (ak nejaké strediská máte nadefinované). Program následne zobrazí počiatočné hodnoty účtov pre toto stredisko. Skontrolujte, či počiatočné hodnoty sú správne. Podobný postup zopakujte pre všetky strediská v zozname stredísk. Ak nechcete mať rozdelené hodnoty podľa stredísk, tak na jednom stredisku zadajte počiatočné hodnoty (ako pre celú firmu) a na každom ďalšom stredisku počiatočné hodnoty vynulujte. Dôležité je si uvedomiť, že celkový počiatočný stav za celú firmu je súčtom počiatočných stavov za jednotlivé strediská.

2.) Do počiatočných hodnôt vo výstupných zostavách sa započítava hodnota zadaná v menu Funkcie - Počiatočné hodnoty + zápisy v účtovnom denníku, ktoré majú dátum zaradenia nižší ako je 01.01. aktuálneho roku. O takéto zápisy - obraty na účtoch - je upravený počiatočný stav. Často sa stáva, že dochádza k preklepu pri zadávaní dátumu do účtovného denníka - namiesto napr. "01.01.2011" je zadané "01.01.0211". Takýto zápis potom program pripočíta k počiatočným hodnotám - neobjaví sa teda v hodnote obratu MD a DAL za obdobie, ale je zobrazený v počiatočných hodnotách. Táto chyba pri zadávaní nemá vplyv na celkový zostatok účtu. Správnosť zadania dátumu si najrýchlejšie overíte pomocou voľby Kontrola / Zápisy v denníku mimo rozsah dátumu - samotnú kontrolu spustíte kliknutím na tlačítko "Kontrola". Pokiaľ sa zobrazia nejaké zápisy, skontrolujte, či majú správne zapísaný dátum.