FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

365
Import bankových výpisov a export príkazov na úhradu (Vizuálny systém)

365 - Import bankových výpisov a export príkazov na úhradu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 19.10. 2009

Pre import bankového výpisu z účtu a export príkazu na úhradu je potrebné, aby sa zhodovala mena bankového výpisu (príkazu na úhradu) s menou zadanou vo firemných účtoch - v menu Nastavenie - Firma - Banky a účty účtovnej jednotky. Pre korektné načítanie takéhoto bankového výpisu (export príkazu na úhradu) je potrebné nastaviť menu v bankových účtoch firmy.

 

Podvojné účtovníctvo

 

Jednoduché účtovníctvo