FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

487
Import bankového výpisu (Vizuálny systém)

487 - Import bankového výpisu (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, FAKTURACIA
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
FAKTURACIA
Dátum upravy: 19.11. 2020

Import bankového výpisu doporučujeme vykonať cez nadefinovanie bankového profilu.

Bankové profily slúžia k jednoduchšiemu načítaniu bankových výpisov.

1. Vytvorenie bankového profilu

1.1. Otvorte si agendu Bankové výpisy
1.2. Kliknite na voľbu Import a vyberte Bankové profily
1.3. Ak pridávate prvý bankový profil ponúkne Vám okno „pridanie bankového profilu“ inak kliknite na + pridajte profil a vyplňte potrebné údaje vo               formulári.(viď. obrázok nižšie)
1.4. Pokiaľ máte viac bankových účtov, z ktorých importujete výpisy, nadefinujte rovnakým spôsobom bankové profily aj pre ostatné účty
      
      Poznámka: v prípade, že pokus o načítanie výpisu skončí chybovým hlásením, venujte pozornosť aj záložke Výnimky spracovania, kde je možné zapnúť/vypnúť kontrolu a konverziu účtov.


2. Použitie bankového profilu:

2.1. Otvorte si agendu Bankové výpisy.
2.2. Kliknite na voľbu Import a vyberte potrebný bankový profil z ponuky podľa predchádzajúcej definície.

Upozornenie:
Voľby, ktoré sú v Nastavení/Pohľadávky, záväzky, faktúry / Homebanking, nemajú vplyv na bankové profily.