FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

547
Hromadné zaúčtovanie položiek bankového výpisu (vizuálny systém)

547 - Hromadné zaúčtovanie položiek bankového výpisu (vizuálny systém)

Tagy: bankový výpis, import BV, automatické zaúčtovanie, nastavenie banka, povojné účtovníctvo
Tagy:
bankový výpis
import BV
automatické zaúčtovanie
nastavenie banka
povojné účtovníctvo
Dátum upravy: 26.05. 2021

Modul Bankové výpisy slúži predovšetkým na importovanie bankových výpisov v elektronickej podobe (nie pdf), je však možné tento výpis zadať aj ručne.

 1. Nastavenie

  V identifikácii firmy / Banka je potrebné mať nastavené číslo účtu, Menu, Syntetiku/Analytiku, IBAN. Toto nastavenie je nutné pre správne načítanie a zaúčtovanie bankového výpisu.


   

 2. Import bankového výpisu

  Pred importom bankového výpis je potrebné si vytvoriť bankový profil: Bankové výpisy- Funkcie – Bankové profily.

  Vytvorenie bankového profilu nájdete na našej www stránke v časti Podpora – Otázky a odpovede:
  Bankové profily (Vizuálny systém)

  Samotný výpis následne načítame cez tlačítko Import – vyberieme názov uloženého bankového profilu

 3. Spárovanie platieb po jednotlivých platbách samostatne


   

  Spárovanie platieb prebieha podľa variabilného symbolu. Stlačením tlačítka Uhradiť sa rozbalí ponuka (môžeme použiť aj uvedené klávesové skratky) a následne párujeme platbu na ktorej sme nastavený. Ak je to platba ktorá sa nepáruje na nejaký doklad napr. mzdy, odvody, dotácie účtu, bankové poplatky a podobne – zaraďujeme ich len do denníka.

   

 4. Rozdelenie hromadnej platby

  V prípade, že na účet dostanete resp. ste odoslali platbu, ktorá sa skladá z viacerých variabilných symbolov (VS) – je potrebné túto platbu najskôr pred zaúčtovaním rozdeliť – tlačítko Uhradiť – Rozdelenie / oprava hromadnej platby (viď obrázok vyššie)
   

 5. Hromadné zaúčtovanie pre Podvojné účtovníctvo (od verzie 8.10.964)

  Automatické zaúčtovanie prechádza nezaúčtované položky bankového výpisu .
  Podľa VS resp. VS a IBAN vyhľadá predkontáciu pre účtovanie do účtovného denníka. Pokiaľ túto predkontáciu nenájde, postupuje v hľadaní v jednotlivých agendách. Podľa VS a typu položky bankového výpis (kredit / debet), vyhľadá zodpovedajúci doklad - Faktúru vydanú / Faktúru prijatú / Ostatnú pohľadávku / Ostatný záväzok a v prípade zhody zaeviduje úhradu tohto dokladu vo výške čiastky položky.

  Následne ak je daný doklad:
  - zaúčtovaný- úhradu zaúčtuje do denníka.
  - nezaúčtovaný-úhrada zostane nezaúčtovaná do denníka

  Pokiaľ uvedený VS nenájde ponechá položku bankového výpisu nespracovanú.

  5.1. Číselník predkontácií bankového výpisu

         Predkontáciu je možné pridať dvomi spôsobmi:

           5.1.1. Nastavenie / Pridanie predkontácie účtovania

                    Otvorí číselník predkontácií a ponúkne pridanie novej položky, do ktorej preberie údaje z položky BV (VS a IBAN) na ktorej ste nastavený.                         Predkontáciu MD / D, prípadne text popisu predkontácie upravíme podľa správnosti účtovania.

           
 

           5.1.2 Nastavenie – Nastavenie predkontácií účtovania

                    Otvorí číselník predkontácií s možnosťou pridania/editácie