FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

353
Hotovostné doklady (paragóny) z EÚ - samozdanenie

353 - Hotovostné doklady (paragóny) z EÚ - samozdanenie

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 22.03. 2010

Hotovostný doklad za nákup tovaru v krajinách EÚ, ktorý chcete samozdaniť, je potrebné zaradiť do pokladničnej knihy - od verzie 6.10(558).

  1. Otvorte Pokladničnú knihu - cez menu Agendy / Pomocné knihy / Pokladničná kniha.
  2. Doklad pridáte kliknutím na tlačítko Pridať výdaj.
  3. V otvorenom okne zadajte potrebné údaje ako číslo dokladu, text, IČO, ...
  4. Do okienka Čiastka zadajte celkovú sumu nákupu.
  5. V okienku Typ DPH vyberte potrebný typ DPH, stlačením klávesy F4, napr. 49. Pre doklady z EÚ sú určené typy DPH označené zelenou farbou. Popis zadávania typov DPH nájdete v otázke č. 388.
  6. Po zadaní typu DPH sa zobrazia dátumy daňová povinnosť aj odpočítanie dane.
  7. V rozpise DPH sa zobrazí okienko Dopočítaná DPH. Hodnota dopočítanej DPH vstupuje do priznania DPH do riadkov napr. 5, 6, 7, 8 a 19.
  8. Takto zadaný doklad zaúčtujte do Peňažného/Účtovného denníka cez Funkcie - Zaúčtovanie dokladu.

 

Pri evidencii prijatých faktúr z EÚ postupujte podľa otázky č. 140.