FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

459
Elektronické odosielanie výkazov cez E-dane DPH, Súhrnný výkaz (vizuálny účtovný systém)

459 - Elektronické odosielanie výkazov cez E-dane DPH, Súhrnný výkaz (vizuálny účtovný systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 21.01. 2014

Verzia pre tlač

 1. Spustíme Výpočet DPH – Účtovný/Peňažný denník – Výstupy – Výpočet DPH – použijeme tlačítko Do súboru.

 

 2. V spodnej časti obrazovky si v riadku „Uložiť vo formáte“ nastavíme XML súbory(*.xml).

 

 3. Vyplníme vstupné údaje o spoločnosti.

 

 4. Prebehne samotný výpočet DPH, po stlačení tlačítka OK je súbor uložený na miesto kde ste si zvolili, viď bod 2.

 

 5. Otvoríme softvér E-DANE, vyberieme správny výkaz.

 

 6. Podľa obrázku načítame vytvorený xml súbor.

 

 7. Pred odoslaním doporučujeme skontrolovať správnosť zadaných údajov.

 

 8. Pre vlastnú potrebu doporučujeme použiť tlač krycieho listu.

 

 9. Formulár odošleme cez tlačítko Odoslať.