FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

389
Daňové priznanie fyzických/právnických osôb za rok 2009 vo formáte FDF (Modul Daň z príjmu Vizuálny systém a Účtovný systém K/S).

389 - Daňové priznanie fyzických/právnických osôb za rok 2009 vo formáte FDF (Modul Daň z príjmu Vizuálny systém a Účtovný systém K/S).

Tagy: K/S, VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 28.09. 2010

 1. V Peňažnom/Účtovnom denníku otvorte cez tlačítko Daň z príjmu editor formulárov.


 2. Zvoľte vytvorenie nového formulára za rok 2009 cez tlačítko Nový záznam a vyberte Daňové priznanie fyzických (právnických) osôb za rok 2009. Výber potvrďte tlačítkom OK.


 3. Po zobrazení a vyplnení formulára v menu Nástroje zvoľte funkciu Export údajov do FDF súboru.

 4. Zobrazí sa okno Uložiť ako, v ktorom nastavte cestu pre uloženie exportovaného súboru do existujúceho priečinka, alebo vytvorte nový priečinok napr. C:\Danove_Priznanie2009. Stlačte tlačítko Uložiť.
  Po potvrdení program uloží údaje do FDF súboru a zobrazí informáciu o uložení.

 5. Otvorte priečinok, do ktorého bola nastavená cesta pre export napr. C:\Danove_Priznanie2009 a otvorte FDF súbor.

  Pre úspešné otvorenie dokumentu FDF je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader CE, ktorý otvorí originálny PDF dokument s vyplnenými údajmi načítanými z FDF súboru.

  Tlač potom aktivujete priamo v prehliadači PDF súborov.

  V okne nastavenia tlače nesmie byť nastavené zmenšenie tlačiteľnej strany, ale nastavte Mierka strany: Žiadne.


  Poznámka: Označenie CE pre Adobe Reader znamená, že ide o verziu určenú pre krajiny strednej Európy. Použitie inej verzie môže spôsobiť nesprávnu tlač znakov s diakritickými znamienkami.