FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

340
Aktualizácia výkazov - Súvaha aj Výkaz ziskov a strát (Vizuálny systém)

340 - Aktualizácia výkazov - Súvaha aj Výkaz ziskov a strát (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
Dátum upravy: 04.09. 2009

Uvedený postup platí pre Súvaha a taktiež pre Výkaz ziskov a strát.

 1. Pre tlač výkazov je dôležité správne si vybrať predlohu výstupnej zostavy.
  • Ak potrebujete vytlačiť súvahu za rok 2009 tak si vyberte predlohu 001 Súvaha 2009.
  • Pre tlač súvahy za rok 2008 je potrebné vybrať predlohu výstupnej zostavy 02 Súvaha 2007-2008.


 2. Okrem správne vybratej predlohy je dôležité, aby do predlohy bola načítaná správna inštalačná štruktúra.
  • Ak máte vybratú predlohu 001 Súvaha 2009 kliknite na tlačítko Editovať.
  • Vyberte zostava v plnom rozsahu a kliknite na tlačítko OK.

   V otvorenom okne Súvaha kliknite na tlačítko Inšt. štruktúra a vyberte Aktuálna štruktúra.

   Na otázku Nadefinovať inštalačnú štruktúru odpovedzte ÁNO.

   POZOR! Načítaním inštalačnej štruktúry sa zrušia všetky užívateľské zmeny v štruktúre výkazu.

   POZOR! Načítanie inštalačnej štruktúry je potrebné urobiť aj pre 2. časť pokiaľ ná zostava viac častí.

  • ak máte vybratú predlohu napr. 02 Súvaha 2007-2008 kliknite na tlačítko Editovať. Vyberte 1. časť a následne zostava v plnom rozsahu a kliknite na tlačítko OK. V otvorenom okne Súvaha kliknite na tlačítko Inšt. štruktúra a vyberte Výkaz do 31.12.2008 . Na otázku Nadefinovať inštalačnú štruktúru odpovedzte ÁNO. 3. Pri samotnej tlači výkazu je potrebné vybrať novú zostavu kliknutím na Nová, aby sa uvedené zmeny prejavili aj v tlačenom výkaze.
 4.