FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

359
Ako vytlačiť Priznanie DPH, Súvahu a Výkaz ziskov a strát, aby boli akceptované daňovým úradom? (Vizuálny systém)

359 - Ako vytlačiť Priznanie DPH, Súvahu a Výkaz ziskov a strát, aby boli akceptované daňovým úradom? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 19.07. 2010

Od verzie 6.10(572) bola do programu doplnená možnosť ukladať niektoré výstupné zostavy vo formáte FDF.

  1. V okne Výstupy v Účtovnom/Peňažnom denníku vyberte výstupnú zostavu napr. Výpočet DPH, v rozbaľovacom zozname Predloha výstupnej zostavy vyberte predlohu, ktorú chcete tlačiť napr. 001 Priznanie DPH od 01.01.2010.

  2. Kliknite na tlačítko Do súboru.

 

  1. V otvorenom okne nastavte kam požadujete súbor uložiť a v rozbaľovacom zozname Uložiť vo formáte vyberte FDF súbory (*.fdf). Kliknite na tlačítko Uložiť.


 

  1. Po potvrdení program uloží údaje DPH do FDF súboru a automaticky otvorí originálny PDF dokument s vyplnenými údajmi načítanými z FDF súdoru. Pri priznaní DPH sú vytvorené a následne otvorené 2 súbory (priznanie DPH a potvrdenie o podaní daňového priznania DPH).

  2. Pre úspešné otvorenie dokumentu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader CE, alebo iný prehliadač PDF súborov. Tlač potom aktivujete priamo v prehliadači PDF súborov.
  3. V okne nastavenia tlače nesmie byť nastavené zmenšenie tlačiteľnej strany, ale nastavte Mierka strany: Žiadne.


    Poznámka: Označenie CE pre Adobe Reader znamená, že ide o verziu určenú pre krajiny strednej Európy. Použitie inej verzie môže spôsobiť nesprávnu tlač znakov s diakritickými znamienkami.Rovnaký postup použijete aj pri tlači Výkazu ziskov a strát a Súvahy.

Existuje tiež možnosť vyexportovať DPH priznanie do XML súboru. Postup je rovnaký, len v dialógovom okne na uloženie súboru vyberiete typ ukladaného súboru XML. XML súbor potom odošlete internetom alebo vytlačíte prostredníctvom internetovej stránky http://www.drsr.sk sekcia Daňové tlačivá -> Vyplnenie tlačív na internete.