FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

314
Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku. Akým spôsobom to môžem evidovať v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém).

314 - Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku. Akým spôsobom to môžem evidovať v programe Mzdy a personalistika (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 22.12. 2008

Odpoveď:
V menu Personalistika vyberte Dochádzka zamestnancov. Okno je rozdelené na dve časti. Obsahom hornej časti je zoznam zamestnancov. Nastavte sa na konkrétnu zamestnankyňu, ktorá nastupuje v danom mesiaci na materskú dovolenku. Obsahom dolnej časti sú informácie o dochádzke zamestnancov rozdelené do záložiek Denné záznamy a Obdobia neprítomnosti.
V záložke Obdobia neprítomnosti stlačte klávesu Ins alebo v menu vyberte Agenda a Pridať.

 

V otvorenom dialógovom okne Pridanie záznamu vyberte činnosť Materská dovolenka a zadajte Dátum od. V prípade, že dátum ukončenia materskej dovolenky nepoznáte údaj Dátum do ponechajte nevyplnený. Dátum ukončenia vyplníte až po skončení materskej dovolenky resp. keď bude známy.

 

Počas mesiacov, kedy trvá materská dovolenka, nie je potrebné vystavovať "nulovú mzdu". Keďže zamestnankyňa je naďalej v pracovnom pomere, bude uvedená aj na prílohe výkazu pre Sociálnu poisťovňu. Pred tlačou prílohy sa však uistite, že je zapnutý parameter Tlačiť poistencov bez vystavenej mzdy (viď obr.)

 

 

Podobne postupujte aj v prípade evidencie rodičovskej dovolenky, výkonu trestu alebo výkonu funkcie. V obdobiach neprítomnosti je doporučené evidovať aj nemoci, OČR, absencie a neplatené voľno.

V prípade, že potrebujete upraviť záznamy o dobách neprítomnosti zamestnanca v obdobiach kedy už boli zamestnancovi vystavené mzdy, aplikácia to umožní len prípade, že je zapnutý parameter Povoliť zmenu v evidencií doby neprítomnosti v prípade vystavenej mzdy. V menu vyberte Nastavenie -> Program, parameter sa nachádza v záložke Spoločné nastavenie všetkých užívateľov. Parameter používajte len v nevyhnutných prípadoch a po úprave v evidencii doby neprítomnosti ho opäť vypnite.