FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

398
Zamestnanec nastúpil na výkon trestu. Akým spôsobom ho môžem evidovať v programe?

398 - Zamestnanec nastúpil na výkon trestu. Akým spôsobom ho môžem evidovať v programe?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.03. 2011


Odporúčame postupovať nasledovne:

 1. V menu Číselníky - Mzdový číselník v záložke Dochádzkové položky pridajte novú položku. Predpokladajme, že bude mať číslo 16. Názov zadajte napr. VÝKON TRESTU - DNI, nastavte parameter Pracovné a sviatky (v bežný deň) dni/hodiny.   
 2. V menu vyberte Číselníky -> Dochádzkové číselníky -> Dochádzkový číselník. Pridajte novú položku a jej názov zadajte napr. VÝKON TRESTU, odpovedajúcu položku mzdového číselníka hodiny zadajte pol. č.16, typ činnosti neodpracované, zaškrtnúť políčko umožniť zapísať voľno v ľubovoľný deň.   
 3. V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky - dni neplatenia soc. poistného. Položku VÝKON TRESTU - DNI označte symbolom "započítať dni".
   
 4. V menu vyberte Číselníky -> Mzdový číselník -> Položky - doba neplatenia zdrav. poistného. Položku VÝKON TRESTU - DNI označte symbolom "započítať dni".
   
 5. Zamestnancovi zaznamenajte dochádzku. Dochádzku definujte na záložke Obdobia neprítomnosti.

   
 6. Pred tlačou prílohy výkazu sa uistite, či je zapnutý parameter Tlačiť zamestnancov s nulovým vym. základom (viď. tlačítko Paramatre).