FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

248
Zamestnanec bol do 31.12.2006 poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od 1.1.2007 je poistencom poisťovne Union. Ako túto zmenu zaznamenať v mzdovej aplikácii?

248 - Zamestnanec bol do 31.12.2006 poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Od 1.1.2007 je poistencom poisťovne Union. Ako túto zmenu zaznamenať v mzdovej aplikácii?

Tagy: VIZUAL, MZDY, TOP
Tagy:
VIZUAL
MZDY
TOP
Dátum upravy: 02.01. 2023

Zdravotná poisťovňa Union v mzdovom číselníku nie je preddefinovaná. Preto sa pred vykonaním nasledovných krokov najprv uistite, či sa už zdravotná poisťovňa Union v mzdovom číselníku nachádza. V prípade, že takáto položka neexistuje, postupujte najprv podľa krokov uvedených v Otázke č.247.

 

Za predpokladu, že je v mzdovom číselníku nadefinovaná zdravotná poisťovňa Union, postupujte nasledovne:

1) V zozname pracovných pomerov vyhľadajte zamestnanca, ktorého sa zmena týka a v menu vyberte Agenda -> Opraviť alebo stlačte klávesu Enter.

2) V oprave opracovného pomeru sa prepnite do záložky Poistné a kliknite na tlačítko Zdravotné poistné.

 

3) V tabuľke sa nastavte na záznam o poistení zamestnanca vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. V prípade, ze tabuľka obsahuje viac záznamov, nastavte sa na posledný t.j. ten, ktorého platnosť ukončenia obsahuje hodnotu -neurčené- a stačte klávesu Enter alebo v menu vyberte Agenda -> Opraviť zdrav. poistné.

 

4) V dialógovom okne Oprava zdravotného poistenia zadajte do poľa Platnosť do 12/2006 a kliknite na OK.

 

5) Stlačte klávesu Ins alebo v menu vyberte Agenda -> Pridať zdrav. poistné.

 

6) V dialógovom okne Pridanie zdravotného poistenia vyberte názov zdrav poistného Union, Platnosť od zadajte 01/2007,
Poistné zamestnanca vyberte zam% a zaškrtnite políčko Poistné organizácie a potvrďte OK.