FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

99
Zadanie možnosti rozpočítať platbu dane podľa typu daňovej sadzby. (Vizuálny systém)

99 - Zadanie možnosti rozpočítať platbu dane podľa typu daňovej sadzby. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.11. 2006

V Príkazoch k úhrade - program generuje úhrady dane osobitne pre preddavky a pre osobitnú sadzbu dane. Konštantné symboly je možné nastaviť v menu Nastavenie - Identifikácia firmy.