FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

331
Za zamestnanca zamestnaného na dohodu o vykonaní práce s dohodnutou odmenou vo výške 10 Eur program nevypočítal žiadne poistné za zamestnávateľa. Prečo?

331 - Za zamestnanca zamestnaného na dohodu o vykonaní práce s dohodnutou odmenou vo výške 10 Eur program nevypočítal žiadne poistné za zamestnávateľa. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 21.10. 2009

V súvislosti s prechodom na menu Euro došlo v porovnaní s rokom 2008 vo výpočte sociálneho poistenia k niektorým zmenám: - poistné sa počíta s presnosťou na 10 Eurocentov - poistné sa zaokrúhľuje nadol Ak je teda vymeriavací základ zamestnanca na dohodu 10 Euro potom: Garančné poistenie je 0,25% z 10 Eur čo je 0,025 Eur, po zaokrúhlení 0,0 Eur Úrazové poistenie je 0,8% z 10 Eur čo je 0,08 Eur, po zaokruhleni 0,0 Eur Zamestnávateľ teda v tomto prípade za zamestnanca neplatí žiadne poistné. V zmysle pokynov Sociálnej poisťovne je aj takýto zamestnanec započítaný do počtu zamestnancov, za ktorých sa poistné platí.