FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

192
Vypočítané sociálne poistné 25,005 Sk bolo aplikáciou Mzdy a personalistika zaokrúhlené na sumu 25 Sk. Zákon o sociálnom poistení, však hovorí, že jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor. Prečo aplikácia zaokrúhli poistné nesprávne? (Vizualny system)

192 - Vypočítané sociálne poistné 25,005 Sk bolo aplikáciou Mzdy a personalistika zaokrúhlené na sumu 25 Sk. Zákon o sociálnom poistení, však hovorí, že jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor. Prečo aplikácia zaokrúhli poistné nesprávne? (Vizualny system)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.10. 2018

S platnosťou od 01.06.2004 Sociálna poisťovňa pristúpila k spôsobu zaokrúhľovania s prihliadnutím na dve desatinné miesta. Podľa tohto spôsobu zaokrúhľovania bolo teda poistné 25,005 Sk zaokrúhlené na sumu 25 Sk. O tomto spôsobe zaokrúhľovania Sociálna poisťovňa informovala tvorcov mzdového softvéru e-mailom dňa 07.06.2004. Keďže sme sa domnievali, že uvedený spôsob zaokrúhľovania je v rozpore so zákonom o sociálnom poistení požiadali sme písomne Sociálnu poisťovňu o stanovisko. V zaslanej odpovedi z dňa 07.07.2004 sa píše, že Sociálna poisťovňa po konzultácii s Ministerstvom práce a sociálnych vecí odporúča zaokrúhľovať poistné s prihliadnutím na dve desatinné miesta, avšak naďalej je možné zaokrúhľovať s prihliadnutím na ľubovoľný počet desatinných miest. V aplikácii Mzdy a personalistika je možné spôsob zaokrúlenia nastaviť: v menu Nastavenie - Parametre miezd - Poistné sa nachádza zaškrtávacie políčko "Sociálne poistné zaokrúhľovať s prihliadnutím na dve des. miesta". Aj napriek tvrdeniu Sociálnej poisťovne o tom že budú akceptované oba spôsoby zaokrúľovania, neboli výkazy odosielané elektronicky akceptované ak sa neprihliadalo na dve desatinné miesta. Z toho dôvodu bolo uvedené zaškrtávacie políčko implicitne zapnuté a teda aplikácia zaokrúhľovala poistné s prihliadnutím na dve desatinné miesta. V novej verzii rozhrania pre zasielanie výkazov, ktorej prevádzka sa začala 01.09.2006 sa Sociálna poisťovňa vrátila k zaokrúhľovania súm poistných bez ohľadu na počet desatinných miest. Uvedené zaškrtávacie políčko je preto potrebné vypnúť. Po prepočítaní mzdy bude poistné 25,005 Sk zaokrúhlené na hodnotu 26 Sk.