FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

108
Výpočet náhrad pri pracovnom úraze (Vizuálny systém)

108 - Výpočet náhrad pri pracovnom úraze (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 29.04. 2020

V prípade pracovného úrazu je potrebné v mzdovom číselníku nadefinovať zodpovedajúce položky. Postup je nasledovný: 1) V menu postupne vyberte Číselníky - Mzdový číselník - Práca so mzdovým číselníkom. 2) Vyberte záložku (kartu) Dochadzkové položky. 3) Klávesou Ins pridajte novú položku s názvom "PRAC. ÚRAZ - DNI", parametre nastavte podľa priloženého obrázku a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
4) Vyberte záložku (kartu) Príplatky po zdanení - nemoc. 5) Klávesou Ins pridajte novú položku s názvom "PRAC. ÚRAZ - NÁHRADY", parametre nastavte podľa priloženého obrázku a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.