FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

120
Výpočet len prvých 10 dní PN, t.j. len náhradu príjmu za nemoc. Dávky nemocenského poistenia bude vyplácať sociálna poisťovňa. (Vizuálny systém)

120 - Výpočet len prvých 10 dní PN, t.j. len náhradu príjmu za nemoc. Dávky nemocenského poistenia bude vyplácať sociálna poisťovňa. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.11. 2006

V menu postupne zvoľte Číselníky -> Mzdový číselník -> Práca so mzdovým číselníkom -> karta Príplatky po zdanení - Nemoc. Zvoľte opravu položky č.1500 - NÁHRADA ZA NEMOC a v dialógovom okne zaškrtnite políčko "Len náhrada príjmu". Postup zopakujte pre všetky položky, u ktorých je podtyp položky definovaný ako Násobok priemeru pre nemocenské dávky (t.j. položky č.1501 a 1599 príp. ďalšie užívateľské položky).