FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

229
Vyexportovaný mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu nebol akceptovaný z dôvodu neúplnosti. (Vizuálny systém)

229 - Vyexportovaný mesačný výkaz pre zdravotnú poisťovňu nebol akceptovaný z dôvodu neúplnosti. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 12.10. 2015

Najčastejšou príčinou neakceptovania výkazu zdravotnou poisťovňou je neuvedenie kódu poisťovne a čísla platiteľa poistného. Oba tieto údaje je možné vyplniť v mzdovom číselníku v dialógovom okne Oprava položky v záložke Údaje poisťovne.Viď. priložený obrázok. Číslo platiteľa poistného je identifikačný údaj, ktorý zamestnávateľovi pridelí zdravotná poisťovňa. Obvykle je to IČO zamestnávateľa doplnené o dva znaky nula ("00").