FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

396
V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane je možné pre dodatočné uplatnenie daňového bonusu zadať len jedno dieťa. Prečo?

396 - V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane je možné pre dodatočné uplatnenie daňového bonusu zadať len jedno dieťa. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 12.03. 2010

Ak by v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane bolo možné pre dodatočné uplatnenie daňového bonusu zadať len jedno dieťa, údaje o dieťati by užívateľ vkladal do jednotlivých editačných polí.
Pre vkladanie údajov o deťoch je však použitá tabuľka, ktorej každý riadok (záznam) slúži pre uloženie informácií o jednom dieťati. Informácie o práci s tabuľkou sú uvedené v uzívateľskej príručke aplikácie na strane 18, v kapitole Základné pravidlá obsluhy. Počet záznamov v tabuľke nie je obmedzený. Nový záznam v tabuľke pridáte stlačením klávesy Ins alebo šípka nadol, pre zmazanie záznamu stlačte kombináciu kláves Ctrl+Del.