FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

258
V niektorých tlačových zostavách sú znaky s diakritikou zobrazované nesprávne.

258 - V niektorých tlačových zostavách sú znaky s diakritikou zobrazované nesprávne.

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 04.05. 2007

 1. Ukončite všetky aplikácie používajúce databázovú knižnicu BDE (Borland Database Engine). Túto knižnicu využívajú všetky účtovné agendy MRP určené pre operačné systémy MS Windows.


 2. V Ovládacích paneloch (Štart -> Nastavenie -> Ovládacie panely) nájdite a spustite BDE Administrator.


 3. Prepnite sa do záložky (karty) Configuration.


 4. Vyberte postupne vetvu Configuration -> Drivers -> Native -> dBase
 5. .

 6. V pravej časti okna - Definition - nastavte hodnotu položky LANGDRIVER na hodnotu "dBase SLO cp852"
 7. . 8. V menu vyberte Object a potom Apply príp. použite klávesovú skratku Ctrl+A. Otázku "Save all edits to DBASE?"
  potvrdíte tlačítkom OK. Taktiež potvrdíte "All BDE applications must be restarted..." tlačítkom OK a ukončíte BDE
  Administrator.


Pozn.: Toto nastavenie vykoná aplikácia automaticky od verzie 4.91.006. Pre odstránenie problému preto postačuje aktualizovať aplikáciu na verziu 4.91.006, príp. vyššiu.