FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

402
V mzde zamestnanca sa objavili niektoré položky zvýraznené farebne. Prečo?

402 - V mzde zamestnanca sa objavili niektoré položky zvýraznené farebne. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 02.12. 2010

Po otvorení mzdy zamestnanca v menu Výpočet -> Mzdy sa v Úplných údajoch mzdy zamestnanca zobrazujú niektoré dochádzkové položky farebne. Farebné označenie položiek znamená, že položka je chránená proti prepísaniu. Je označená zelenou farbou. Chránené položky v mzde súvisia so spracovaním dochádzky zamestnanca za konkrétne výplatné obdobie.
Všimnite si preto, že po zapísaní dochádzky zamestnanca sa položky Odpracované dni a hodiny zobrazia v mzde farebne, t.j. sú chránené proti prepísaniu. Nemusí sa však jednať len o položky odpracované dni a hodiny, ale chránené môžu byť aj ostatné dochádzkové položky, ktoré boli zapísané v dochádzke zamestnanca a to buď v denných záznamoch, alebo v obdobiach neprítomnosti.
Pre korektné spracovanie miezd vám preto neodporúčame tieto hodnoty meniť, pretože môže dôjsť k nesúladu hodnôt zapísaných v mzde a dochádzke zamestnanca.
Ak chcete tieto hodnoty meniť, musíte najprv vypnúť Ochranu hodnoty položky. V takom prípade vyberte v menu Agenda -> Ochrana hodnoty položky -> Vypnúť/Zapnúť ochranu položky, alebo stlačte Shift+Ctrl+O . Toto je samozrejme možné iba za predpokladu, že v mzde zamestnanca je vypnutý Automatický prepočet dní. Automatický prepočet dní je možné vypnúť nasledovne: v menu vyberte Agenda -> Parametre -> Automaticky prepočítať dni. Tento parameter nesmie ostať v takomto prípade zapnutý.