FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

171
V multiverzii programu bola založená firma pod číslom 5. V tejto firme boli pridaní pracovníci a boli vystavené mzdy. Po vypnutí a opätovnom spustení však firma č.5 v zozname firiem chýba. (Vizuálny systém)

171 - V multiverzii programu bola založená firma pod číslom 5. V tejto firme boli pridaní pracovníci a boli vystavené mzdy. Po vypnutí a opätovnom spustení však firma č.5 v zozname firiem chýba. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Za predpokladu, že program Mzdy a personalistika je nainštalovaný v adresári (v priečinku)C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK) postupujte nasledovne: 1. Na pracovnej ploche kliknite na ikonu Tento počítač, vyhľadajte disk C: a kliknite na jeho ikonu. 2. Vyhľadajte adresár Program Files a kliknite na jeho ikonu. Takýmto spôsobom postupne prejdite do adresára MRP a nakoniec do adresára Mzdy a personalistika (SK). 3. V adresári C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK)\ vyhľadajte podadresár Data0005. 4. Pre premenovanie podadresára stlačte klávesu F2 a podadresár premenujete napr. na XYZ a potvrďte klávesou Enter. 5. Spustite program Mzdy a personalistika a v zozname firiem pridajte novú firmu. Táto by mala mať číslo 5. Program ukončíte. 6. Založením firmy c.5 vznikol v adresári C:\Program Files\MRP\Mzdy a personalistika (SK)\ opäť podadresár Data0005. Tento novovytvorený podadresar odstráňte. 7. Podadresáru XYZ zmeňte názov na pôvodný t.j. Data0005. Pre premenovanie opäť použite klávesu F2 a nový názov potvrďte stlačením klávesy Enter. 8. Spustite program Mzdy a personalistika a otvorte firmu c.5. Firma bude obsahovať pôvodné údaje.