FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

144
Úprava vymeriavacieho základu poistného a maximálneho vymeriavacieho základu pre nemocenské dávky v programe Mzdy a personalistika. (Vizuálny systém)

144 - Úprava vymeriavacieho základu poistného a maximálneho vymeriavacieho základu pre nemocenské dávky v programe Mzdy a personalistika. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.11. 2006

Úprava vymeriavacieho základu poistného: 1. Mzdový číselník - Práca so mzdovým číselníkom, záložka Poistné 2. Otvorte príslušné poistné (ENTER), napr. starobné. 3. Platnosť parametrov od - kliknite na tlačítko Úprava obdobia platnosti. 4. Tlačítkom KOPÍROVAŤ pridate novú platnosť od 7/2004 do neučené, týmto sa zároveň ukončí platnosť predchádzajúca. Potvrďte tlačítko Uložiť a OK. 5. Zapíšte nové vymeriavacie základy potvrďte tlačítko OK. Takto postupujeme aj pri ostatných poisteniach. Maximálny vymeriavací základ pre nemocenské dávky zmeníme nasledovne: 1. Nastavenie - záložka Parametre miezd - kliknúť na tlačítko zmeny platnosti 2. Tlačítko KOPÍROVAŤ- pridajte novú platnosť od 7/2004 do neurčené a zároveň sa ukončí predchádzajúca platnosť. Potvrďte tlačítko Ulozit a OK. 3. Typ parametrov - Veľký závod - max.hodnota priemeru pre nemoc. dávky - zapísať hodnotu platnú od 1. júla 2004. Potvrďte tlačítko Uložiť resp. CTRL+S