FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

542
Uplatnenie odvodovej výnimky dôchodkového poistenia u pokračujúcej dohody dôchodcu.

542 - Uplatnenie odvodovej výnimky dôchodkového poistenia u pokračujúcej dohody dôchodcu.

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 26.05. 2021

Majme dohodu dôchodcu, ktorá začala v minulosti  a pokračuje aj po 1.7.2018. 
Tento dôchodca si chce od mesiaca júl 2018 uplatniť odvodovú úľavu, teda koncom júna 2018 podpíše dokument s názvom  "Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – DÔCHODCOVIA )".
Tento dokument je v programe dostupný v okne Výstupy - personalistika. 
Nech napríklad  dohoda o vykonaní práce trvá od 1.3.2018, teda doteraz sa poistné platilo a bola dohoda do registra Sociálnej poisťovne prihlásená s dôchodkovým poistením kódom 3-ZECD1.Na základe podpísaného vyhlásenia od obdobia 07/2018 zapneme v agende Oprava pracovného pomeru, na karte Mzdové údaje parameter 
"Zvýhodnená dohoda pre dôchodkové poistenie".  Vykoná sa to nasledovne:
1. Počiatočný stav pre obdobie marec 2018, zvýhodnenie nezapnuté.2. Pridáme nové obdobie platnosti mzdových údajov od 07/2018.3. Od obdobia 07/2018 zapneme parameter "Zvýhodnená dohoda pre dôchodkové poistenie".4. Po tejto zmene, pri uložení dohody sa program opýta na vygenerovanie registračného listu - odhlášky. Ak je v tejto chvíli jasné, že odmena za dohodu bude pod 200 Eur je potrebné urobiť odhlášku dôchodkového poistenia.5. Po kladnej odpovedi je vygenerovaný príslušný záznam geristračného listu, v tomto pripade odhláška  kód 19-ZECD1DPP. Odhláška sa vykoná k dátumu 30. 6. 2018, pretože to je deň kedy bol pre túto dohodu naposledy dôchodkovo poistený.6. Vygenerovanie registračného listu do XML súboru sa vykoná v okne Výstupy - Sociálne poistenie.Registračný list v XML formáte vyzerá nasledovne.