FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

94
Tlačová zostava "Sumarizácia mesačná" pre zvolené stredisko neobsahuje údaje o výške poistného organizácie za stredisko. (Vizuálny systém)

94 - Tlačová zostava "Sumarizácia mesačná" pre zvolené stredisko neobsahuje údaje o výške poistného organizácie za stredisko. (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.11. 2006

Údaje o výške poistného organizácie za stredisko sú na tlačovej zostave uvedené len v MULTIVERZII programu, v ZÁKLADNEJ verzii programu tieto údaje nie sú k dispozícii.