FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

349
Tlačivo štvrťročného prehľadu o dani a tiež ročné hlásenie o dani daňový úrad neakceptuje, pretože ho nevie zoskenovať. Ako vytlačiť tlačivo aby ho daňový úrad akceptoval? (Vizuálny systém)

349 - Tlačivo štvrťročného prehľadu o dani a tiež ročné hlásenie o dani daňový úrad neakceptuje, pretože ho nevie zoskenovať. Ako vytlačiť tlačivo aby ho daňový úrad akceptoval? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.07. 2010


Tlačivá štvrťročného prehľadu o dani a daňovom bonuse a ročného hlásenia o dani sú až na drobné zmeny platné od roku 2007. Aplikácia Mzdy a personalistika obsahuje predlohy tlačových zostáv, ktoré vytlačia tlačivá takmer identické s originálnymi tlačivami.

V roku 2008 daňové úrady prestali tlačivá z aplikácie Mzdy a personalistika akceptovať hoci oproti roku 2007 v nich nedošlo k žiadnej zmene. Z toho dôvodu bola do aplikácie doplnená možnosť exportu štvrťročného prehľadu do formátu FDF.
Exportovaný výkaz spolu s originálnym tlačivom vo formáte PDF tak ako ho publikuje daňové riaditeľstvo možno vytlačiť.

Postup pre export štvrťročného prehľadu do formátu FDF:

  1. V aplikácii Mzdy a personalistika v menu vyberte Výstupy -> Štvrťročný prehľad a ročné hlasenie, vyberte výstupnú zostavu "Export štvrtročného prehľadu o dani (2007)" kliknite na tlačítko "Do súboru", zobrazí sa štandardné dialógové okno operačného systému pre uloženie súboru, typ ukladaného súboru je nastavený na FDF. Po potvrdení aplikácia uloží údaje prehľadu do FDF súboru a automaticky otvorí originálny PDF dokument s vyplnenými údajmi načítanými z FDF súboru.

  2. Pre úspešné otvorenie dokumentu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader CE, alebo iný prehliadač PDF súborov. Tlač potom aktivuje priamo v prehliadači PDF súborov.

    V okne nastavenia tlače nesmie byť nastavené zmenšenie tlačiteľnej strany, ale Mierka strany: Žiadne.
Existuje tiež možnosť vyexportovať prehľad do XML súboru. Postup je rovnaký avšak v štandardnom dialógovom okne pre uloženie súboru, vyberiete typ ukladaného súboru XML. XML súbor potom odošlete internetom, alebo vytlačíte prostredníctvom internetovej stranky http://www.drsr.sk sekcia Daňové tlačivá -> Vyplnenie tlačív na internete.

Poznámka: Označenie CE pre Adobe Reader znamená, že ide o verziu určenú pre krajiny strednej Európy. Použitie inej verzie môže spôsobiť nesprávnu tlač znakov s diakritickými znamienkami.

 

Postup pre export ročného hlásenia do formátu FDF:

V dialógovom okne "Výstupy - štvrťročný prehľad a ročné hlásenie, vyberte výstupnú zostavu "Export hlásenia o dani za rok (2007)" . Ďalej postupujte rovnako ako v prípade štvrťročného prehľadu.

Poznámka: možnosť exportovania do XML súboru zatiaľ pre ročné hlásenie nie je k dispozícii.