FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

321
Sumy na výplatnom lístku za 12/2008 v niektorých prípadoch neodpovedajú sumám na príkazoch k úhrade. Líšia sa vždy o 1 Eurocent. Prečo?

321 - Sumy na výplatnom lístku za 12/2008 v niektorých prípadoch neodpovedajú sumám na príkazoch k úhrade. Líšia sa vždy o 1 Eurocent. Prečo?

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 14.01. 2009

Sumy na výplatných lístkoch sa riadia pravidlami duálneho zobrazovania t.j. sú zaokrúhlené s presnosťou na 1 Eurocent matematicky (viď. Zbierka zákonov č.251/2008, § 3). Sumy miezd poukazovaných na účty zamestnancov resp. sumy vyplatené zamestnancom v hotovosti sa riadia zásadou "v prospech občana", t.j. sú zaokrúhlené smerom nahor (viď. Zbierka zákonov č.251/2008, § 4). Podobný prípad môže nastať aj pri odvodoch poistného a dane, ktoré budú na príkazoch k úhrade zaokrúhlené nadol. V prípade, že sa sumy na výplatnom lístku líšia od súm na príkazoch k úhrade teda nejde o žiadnu chybu.