FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

96
Štart programu Mzdy a personalistika alebo zobrazenie ukážky niektorých výstupných zostáv môže vyvolať nasledovné hlásenie: "Program vykonal neplatnú operáciu a bude ukončený", po kliknutí na tlačítko Podrobnosti (Detaily) sa potom zobrazí text: "Program spôsobil všeobecnú chybu pamäte v module DIBENG.DLL" (Vizuálny systém)

96 - Štart programu Mzdy a personalistika alebo zobrazenie ukážky niektorých výstupných zostáv môže vyvolať nasledovné hlásenie: "Program vykonal neplatnú operáciu a bude ukončený", po kliknutí na tlačítko Podrobnosti (Detaily) sa potom zobrazí text: "Program spôsobil všeobecnú chybu pamäte v module DIBENG.DLL" (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 08.11. 2006

Informácie o tomto probléme možno nájsť v Microsoft Knowledge Base Article 235618 na adrese: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q235618. Odporúčame skontrolovať kompatibilitu všetkých ovládačov všetkých zariadení v počítači. Riešením je reinštalácia ovládača príp. obrátiť sa na dodávateľa počítača so žiadosťou o odbornú pomoc.