FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

118
Program nepočíta " Náhrady príjmu pri PN" (Vizuálny systém)

118 - Program nepočíta " Náhrady príjmu pri PN" (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 05.10. 2015

V záložke Nastavenie -> Parametre miezd -> Nastavenie prostredia je potrebné zaškrtnúť parameter "Počítať náhrady za nemoc".